Podczas przyjmowania sprzętu do naszego serwisu otrzymasz dokument potwierdzający pozostawienie sprzętu do naprawy. Znajdują się tam każdorazowo: opis usterki według zgłoszenia klienta i diagnozy wstępnej (1), dane klienta (2) oraz urządzenia (3), planowany termin zakończenia naprawy (4) oraz szacunkowe koszty naprawy (5), ustalane na podstawie diagnozy wstępnej. Otrzymany dokument upoważnia do odbioru urządzenia bez okazywania dokumentu tożsamości.