Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych klientów, udzielamy gwarancji na każdą naprawę w naszym serwisie. Działamy odpowiedzialnie, dlatego nigdy nie zostawiamy użytkowników samym sobie i zawsze chętnie przychodzimy z pomocą. Okres gwarancji wynosi, w zależności od usługi, do 12 miesięcy, a dokładny czas trwania ochrony przedstawia poniższe zestawienie.

Gwarancja 12-miesięczna - wszystkie nowe części montowane w urządzeniach, z wyjątkiem napędów optycznych i gniazd.

Gwarancja 6-miesięczna - czyszczenie laptopa, napędy optyczne i wymiana gniazd. Wszystkie naprawy wykonywane w naszym serwisie, z wyjątkiem reballingu, instalacji systemu operacyjnego oraz wymiany układu BGA, gdy był już wcześniej naprawiany.

Gwarancja 3-miesięczna - reballing, gdy układ nie był wcześniej naprawiany, wymiana układu BGA, gdy był już wcześniej naprawiany,

Gwarancja 1-miesięczna - reballing, gdy układ był już wcześniej naprawiany.


Ograniczonej gwarancji podlega instalowane oprogramowanie, włącznie z systemem operacyjnym. Gwarantujemy, że w chwili odbioru urządzenia wszystko działa poprawnie. Natomiast to kto i jakich zmian dokonuje w oprogramowaniu pozostaje indywidualną sprawą użytkownika. Do złożenia reklamacji w naszej firmie nie jest konieczne okazywanie dowodu zakupu. Na większość zgłoszeń reklamacyjnych odpowiadamy na następny dzień roboczy. Dostarczenie paragonu fiskalnego jest niezbędne do otrzymania zwrotu gotówki.