Multimetry - podstawowe urządzenia pomiarowe

Największe obawy związane z pozostawieniem sprzętu do naprawy dotyczą przyszłych kosztów, które będzie trzeba ponieść. Nikt nie lubi być zaskakiwany, dlatego w naszym serwisie możesz liczyć na darmową diagnozę wstępną, której celem jest wstępne oszacowanie zakresu oraz kosztów naprawy urządzenia.

Diagnoza wstępna wykonywana jest przez pracownika przyjmującego sprzęt do serwisu, przy użyciu zasilacza serwisowego oraz miernika elektrycznego. Te dwa proste urządzenia pozwalają z dużym prawdopodobieństwem ocenić stan dostarczonego sprzętu, usterki, które posiada oraz zakres prac do wykonania. Wykwalifikowany pracownik na podstawie danych o pobieranym przez urządzenie prądzie (natężeniu) jest w stanie wstępnie określić uszkodzenie. 


Diagnoza wstępna z użyciem zasilacza serwisowego oraz multimetru

Z braku maty antystatycznej w biurze urządzenie nie jest rozbierane przy stawianiu wstępnej diagnozy. Wszystkich napraw dokonujemy w serwisie na miejscu, gdzie dysponujemy odpowiednimi warunkami oraz precyzyjnymi narzędziami.

Według badań, jakie ostatnio przeprowadziliśmy wśród trafiających do nas komputerów, aż 93% wstępnych diagnoz okazało się trafione.

Zapraszamy do naszego serwisu w celu dokonania naprawy.